Parkering i Lysejordet borettslag

Det er sendt ut informasjon om parkeringsordningen i Lysejordet til alle andelseiere via Vibbo. Ta kontakt på styrets epost dersom det ikke er mottatt.

Borettslagets tilgjengelige parkeringsplasser er øvre del ved nedkjøring fra Vækerøveien (andelseiere og besøkende), samt på utsiden av innkjøring til garasjeanlegget (kun besøkende).
Det er innført en ordning med digital registrering av besøkende (utsendt info). 
De som eventuelt ikke har digitale tilganger kan få besøkskort ved å henvende seg til styret.

Det er Østlandske Parkering som har ettersyn med plassene.

Andelseiere kan også registrere egne biler, slik at de ved behov kan benytte plasser på uteområdet. Ta kontakt med styret på epost dersom man ikke har gjort dette tidligere.