Generalforsamling 2021.

Lysejordet brl vil avholde generalforsamling 10. mai 2021. Pga den pågående pandemien vil det sannsynligvis også i år bli en digital løsning. Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende innen 19. mars.