Å bo hos oss i Lysejordet Borettslag

Denne lille orienteringen er ment som et hjelpemiddel slik at du vet hvilke rettigheter og plikter du har i borettslaget vårt, om du er ny her hos oss eller har bodd her en stund.

Les i denne orienteringen når du er i tvil om noe. I husordensreglene finner du mer utfyllende informasjon. Finner du ikke svaret her, så er du alltid velkommen til å ta kontakt med styret.

Last ned informasjonsbrosjyre her.

Lysejordet borettslag

Vårt borettslag heter Lysejordet borettslag og er ett av tre borettslag som ble oppført under prosjektet "Rett Vest". Naboborettslagene heter Elvefaret og Rønningen. Borettslaget består av 228 leiligheter og sto ferdig i 1979. Det er andelseierne i de enkelte borettslag som eier boligene og fellesanleggene og ikke OBOS.

OBOS

Oslo Bolig og Sparelag, OBOS, er det eldste og største boligbyggelag i landet. OBOS har dels funksjon som boligbyggelag for nye boliger, og dels forretningsfører for etablerte borettslag. Lysejordet borettslag har egen forvaltningskonsulent i OBOS som utfører de pålegg styret vedtar angående borettslagets drift. Det er OBOS som i kraft av forretningsførervervet bl.a. innkrever husleie og foretar regnskapsførsel.

Generalforsamling i Lysejordet Borettslag

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 30.juni. Ekstraordinær generalforsamling holdes hvis styret, OBOS, revisor eller en tiendedel av andelseierne krever det.

Styret

Styret står for den daglige driften av borettslaget. Dette skjer selvsagt i samsvar med lover og vedtekter og etter de retningslinjer som generalforsamlingen trekker opp.

Styret har eget styrerom utenfor garasjen i Vækerøveien 122. Her finner du også styrets postkasse hvor du kan legge beskjeder eller spørsmål til styret.
Alle henvendelser til styret bør være skriftlig.

Miljøutvalget

Miljøutvalget har ansvaret for felles tilstelninger som juletre fest, adventsarrangement m.v., for tiltak vedrørende felles utearealer (lekearealer, benker, gjerder m.v.) og for å arrangere dugnader.

Forsikring

Borettslagets bygninger er fullverdiforsikret med bygningskasko. Forsikringen dekker ikke skader på glass og porselen. Dette må derfor dekkes gjennom borettshavernes hjemforsikring.
Bygningsmessige skader skal varsles borettslagets forsikringsselskap, samt ved epost/info til styret.

Tyveri/innbrudd

Tyverier har forekommet både fra leiligheter og garasjer. Hjelp dine naboer og deg selv ved å holde øye med omgivelsene. Du må underrette styret om innbrudd og hærverk.

Borettslaget har avtale med Norsk Vektertjeneste om vektertjeneste. Når beboerne har behov for assistanse fra bomiljøvekteren mellom kl. 18.00 og kl. 06.00, kan man ringe Norsk Vektertjeneste på telefonnr. 22 20 70 00.

Bruk og vedlikehold av fellesarealer

Vanlig vedlikehold av fellesareal blir normalt utført av vaktmesteren. Større arbeid blir gjerne utført på dugnad. Hver enkelt beboer har disposisjonsrett til og ansvar for vedlikehold og stell av egen hage og gangvei. Fotballsparking på plener og gangvei er ikke tillatt. Fotballsparking henvises til ballplasser ved slalåmbakken.

Dugnad

Mange setter pris på den nære nabokontakten det er i borettslaget. Du vil snart merke at vi har et miljø hvor de fleste kjenner mange. Dugnad er en av måtene en blir kjent med naboene på. Hver vår og høst holdes dugnad for rengjøring og istandsetting av fellesareal. Det pleier å være god oppslutning og trivelig miljø på dugnadene.

Navneskilt

Husk å skaffe navneskilt på postkasse og inngangsdør. Dette vil lette postverkets arbeid.

Navneskilt til dørcalling/inngangsdør ordnes ved henvendelse til styret.

For å få et enhetlig inntrykk, er det viktig at alle navneskilt på dørcalling og postkasse er av samme standard type. Mister minit, Røa, Vækerøveien 205, Oslo (i lokalene til MENY), har standard skilttype for postkassene. Telefonnr. er:  22 72 22 73

Nøkler

Følgende nøkler overtas normalt ved innflytting: 2 stk. til garasje/inngangsdør/postkasse 1 stk til vaskeri

Ekstra nøkler kan kjøpe ved henvendelse til styret. Vi anbefaler portåpner til garasjeporten. Også dette fås kjøpt ved henvendelse til styret.