Andeleiers vedlikeholdsansvar

Borettslagets styre er ansvarlig for og organiserer et ganske omfattende vedlikehold av borettslagets felles bygningsmasse og tekniske installasjoner. Det hviler imidlertid også på hver enkel andelseier i borettslaget et stort ansvar for å holde egen leilighet og vår felles eiendom i god stand.

Utvendig vedlikehold er borettslagets ansvar. De største utgiftspostene har vært utbedringer av vannlekkasjer fra tak, drenering, vedlikehold av gavlvegger og utskifting av dører og vinduer.

Særlig det mørke treverket er utsatt for slitasje. Ved behov kan beis og maling til utvendig vedlikehold fås utlevert hos vaktmesteren.

Kost/pensel og annet utstyr må man holde selv.

Andelseieren er også ansvarlig for jevnlig utlufting av leiligheten, for å unngå muggskader og kondens.

I tillegg må sluket på badet renses minst to ganger i året.

Andelseier plikter å holde forsvarlig vedlikehold innenfor leiligheten inkludert boder og tilhørende ytre rom. Forsømmes vedlikeholdsplikten vil borettslaget kunne gi pålegg.

Eksteriørmessige endringer er ikke tillatt uten at styret har godkjent

dette.

Andelseierens vedlikeholdsplikt er regulert i vedtekter for Lysejordets

borettslag vedtatt på generalforsamlingen 30.05.2006