Avfallshåndtering i borettslaget vårt

Utvidet kildesortering i Oslo

Alle husstander i Oslo kommune skal få mulighet til å kildesortere plastemballasje og matavfall innen sommeren 2012. Per november 2011 er 240 000 husstander godt i gang.

Kildesortert matavfall og plastemballasje hentes sammen med restavfallet. Før oppstart får alle utdelt en startpakke med informasjonsmateriell og blå og grønne plastposer til sorteringen.

Plastemballasje legges i de blå posene og matavfall i de grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige "vrengte" handleposer. Posene knytes så med dobbel knute, og alle posene kastes i samme beholder.

Blå og grønne poser fåes gratis hos Rema 1000.

Alt papir skal legges i borettslagets egne papirbrønner ved inngangen til garasjen.

Papir skal IKKE kastes i søppelboder!

Flasker og glass kastes i kommunes egne glasscontainere som er plassert ved parkeringsplass.

Hva skjer med blått og grønt avfall?

Matavfall legges i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vanlig handlepose som før. Alle posene knyttes med dobbel knute og kastes i samme avfallsbeholder. Det er viktig at alt avfall som legges i beholderen er i poser som er knyttet godt igjen.

Renovasjonsbilen henter avfallet minimun en gang i uken. Deretter kjøres det til et optisk sorteringsanlegg som skiller posene fra hverandre ved hjelp av optiske lesere. Matavfall sendes så til biogassproduksjon og plastemballasjen blir til nye plastprodukter. Restavfallet går til forbrenning med energigjenvinning.

Hvorfor sortere matavfall og plastemballasje?

Kildesortering av matavfall og plastemballasje er enkelt når man først er kommet i gang.

Ved forbrenning får vi liten nytte av næringsstoffene i matavfallet. Mat har lav brennverdi, og det er mye mer effektivt å nytte næringsstoffene i avskjær og rester til biogassproduksjon. Ved å gjenvinne matavfallet til biogass og biogjødsel får vi utnyttet energien bedre. I tillegg kan vi lage biogass som reduserer utslippene av CO2. Biogass i busser gir blant annet renere byluft og mindre støy.

Plast lages av råolje, og det er mer effektivt å bruke plast om igjen enn å brenne den for så å bruke råolje på å lage ny plast.

Bøtter, leker, fleecegensere og kontorstoler er eksempler på ting som lages av gjenvunnet plast. Det er spesielt viktig å gjenvinne plast av miljøhensyn. Ikke bare fordi plast har en lang nedbrytningstid dersom den skulle komme på avveie, men også fordi det er veldig forurensende å fremstille. For hver kilo plast som produseres, brukes to kilo olje. For hver kilo plast som materialgjenvinnes, reduseres CO2-utslipp med ca. 2 kg.