Brannsikkerhet

Vi har alle et medansvar slik at brannsikkerheten er best mulig i vårt borettslag.

Brannslukkingsutstyr

Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange.

Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt meldes dette skriftlig til styret.

Brann- og redningsetaten anbefaler å skifte batteri i røykvarsleren en gang per år, fortrinnsvis 1. desember, før stearinlyssesongen begynner.

Rømningsveier

Ved en brann er det viktig at alle som oppholder seg i boligen raskt kan komme ut. Snakk derfor med familien om hvordan dere skal opptre ved brann og hvordan dere skal komme dere ut fra alle rom.

Avtal en fast møteplass utenfor boligen. Det er viktig å ha enkle rømningsveier fra boligen og ut til det fri.

Hold rømningsveiene ryddige - spesielt i blokker med mange beboere i hver oppgang.

Kontroller at vinduer og dører er lette å åpne og vurder om det er behov for ekstra hjelpemidler som en rømningsstige eller lignende.

Skulle det oppstå brann, husk at brannrøyken er svært giftig. Unngå å bevege deg over lengre avstander i røykfylte rom. Dersom det likevel er nødvendig, hold deg lavt ved f.eks. å krype på gulvet. Dersom det er mørkt, orienter deg langs veggen, slik at du hele tiden vet hvor du befinner deg.

I noen tilfeller - dersom du vet at brannvesenet er på vei - kan det være mest riktig å bli på rommet eller f.eks. en balkong til brannvesenet har kommet. Gi i så fall tydelige signaler om hvor du oppholder deg, slik at du raskt får hjelp.

Alle trappeoppganger er rømningsveier ved branntilfelle. Det er derfor ikke tillatt å plassere eiendeler i oppgangene.

Gjenstander som man ikke kjenner eieren til, vil bli fjernet.

Sykler og barnevogner kan plasseres i sykkelbod eller egen bod; sykler kan i tillegg lenkes til sykkelstativene utenfor inngangene.

Heller ikke parkeringsplassen i garasjen må brukes til lagring av annet enn tilbehør til bilen. Brennbare ting, så som bensin og lignende må selvsagt ikke lagres i garasjen.

BRANNSJEKKEN - HUSKELISTE FOR DITT HJEM !