Fellesvaskeri

Det er tre fellesvaskerier i terrasseblokkene (i nr. 118, 126 og 130).

Vasketider er oppslått i vaskeriene. Vasketid reserveres ved å henge opp tildelt lås på vedkommende felt på tavlen i vaskeriet.

Låsen må fjernes når vasketiden er benyttet.

Betaling skjer med vaskerikort som du får kjøpt hos vaktmesteren

I kontortiden kl. 0630 - 0700 og kl. 1100 – 1130

Rema 1000 selger ”vaskekort” som kun brukes til tørkerommet.