Oversiktskart og fordeling av leiligheter

TERRASSEBLOKKER

 

2 roms leilighet type 2A (u.etg.)

29 stk

2 roms leilighet type 2B (l.etg.

12 stk

2 roms leilighet type 2C (2.etg.)

12 stk

2 roms leilighet type 2D (3.etg.)

3 stk

3 roms leilighet 3A (u.etg.)

7 stk

3 roms leilighet 3B (1.etg.)

8 stk

4 roms leilighet type 4A (l.etg.)

8 stk

4 roms leilighet type 4C (2.etg.)

16 stk

4 roms leilighet type 4F (l.etg.)

4 stk

4 roms leilighet type 4G (3.etg.)

6 stk

5 roms leilighet type 5A (l.etg.)

4 stk

5 roms leilighet type 5B (2.etg.)

8 stk

REKKEHUS

 

2 roms leilighet type 2E (2.etg.)

11 stk

3 roms leilighet type 3E (2.etg.)

17 stk

4 roms leilighet type 4B (A)

31 stk

4 roms leilighet type 4E (B)

48 stk

5 roms leilighet type 5C (C)

4 stk