Rundskriv

Styret holder beboerne orientert om aktuelle forhold i borettslaget ved rundskriv som sendes ut 3-4 ganger årlig. Det vises også til årsmelding og regnskap i innkalling til generalforsamling. Under dette menyvalget vil du finne digitale versjoner av de utsendte rundskriv fra styret.