Trafikk og parkering i borettslaget

Trafikksikring og retningslinjer for biltrafikk på våre gangveier er viktige tiltak for at vi som beboere skal føle det trygt og ferdes inne på borettlagets arealer . Det bes om at disse respekteres!

Trafikk

Kjøring og parkering på gangveier er ikke tillatt bortsett fra store transporter og handicap- og syketransport. Kjøring skal skje i gangfart.

Det er montert bommer på gangveiene for å begrense både fart og trafikk på disse. Det er mange barn, eldre og andre voksne som ferdes her, og for å unngå ulykker er det viktig at alle respekterer reglene for kjøring.

Parkering

Det er ikke tillatt for beboerne å parkere på gjesteplassene eller utenom oppmerkete felter. Bilen skal parkeres i garasjen.Port og dører inn til garasjen skal alltid holdes låst.

Garasjen

Fartsgrensen i garasjen er 15 km/t. Vær oppmerksom på at det er overgangsfelt rett på utsiden av garasjen!

Bilen skal parkeres så nær innerveggen som mulig.

Reparasjon og vask av biler i garasjen er ikke tillatt.