Vaktmestertjenester i Lysejordet Borettslag

Lysejordet Borettslag har avtale med ISS Eiendom Eiendomstjenester om vaktmestertjenester.

ISS vil ha vaktmester (Erik) hos oss mandager og torsdager. Vakttelefon ISS er: 81 55 55 85.

 

OVERSIKT OPPGAVER FOR VAKTMESTER I LYSEJORDET BRL.

Vaktmesterens oppgaver består i å holde god orden på borettslagets område (fellesarealer) og bygninger;

  • Kontroll/tilsyn av varmtvannsberedere og ventilasjonsanlegg

  • Skifte defekte lyspærer og lysstoffrør i fellesareal og tekniske rom umiddelbart ved behov.

  • Etterfylling av vann i gulvsluk i tekniske rom

  • Feiing av tekniske rom, boder og kjellerganger

  • Månedlig branntilsyn med sjekk av nødlys, ledelys, branndører og nødutganger med loggføring.

  • Oppfølging av serviceavtaler på tekniske anlegg.

  • Rydde rundt utvendig søppelkasser og søppelrom.

  • Plukking av grovavfall ved behov på kjørevei, gangveier, plenareal og i garasjen.

  • Felles vannkraner utsatt for frost, stenges og tappes for vann før vinteren.

  • Nødvendig strøing ved glatt føre.

Vaktmesteren skal også utføre eventuelle oppdrag som styret gir beskjed om, når det faller naturlig inn i rammen for vaktmesterens arbeidsområde.

Vaktmesteren må omgående melde fra til styret når det oppstår feil på borettslagets bygninger, installasjoner eller maskiner.