Varme og ventilasjon

Alle boligene har elektrisk oppvarming. I rekkehusene er ventilasjonen basert på naturlig gjennomstrømning. Frisk luft trekkes inn gjennom spalter over vinduet, og brukt luft suges ut gjennom ventilasjonskanalene.

NB! Dette innebærer at det er viktig at ventilasjonslukene står tilstrekkelig åpne. Ved mangelfull ventilasjon oppstår fuktskader i leiligheten.

Terrassehusleilighetene har mekanisk ventilasjon. Brukt luft suges ned i garasjehuset under terrassehusene der temperaturen ligger på ca. 10 grader sommer som vinter.

NB! I terrassehusene må det ikke installeres kjøkkenvifte e.l. Ellers blåses din matlukt inn til naboen. Dette gjelder også rekkehus med "knottleiligheter".

Terrassehusleilighetene får varmtvann fra felles anlegg. Av hensyn til kapasiteten må oppvaskmaskin ikke kobles til varmtvannet.